Standarder

Oplysning om standarder, vejledninger, m.m. til høring


----

5. januar 2009: Følgende er udsendt til prEN-FDIS afstemning


prEN ISO-ISO/FDIS 9612 "Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method"
Svarfrist overfor DS sekretariatet, len@ds.dk, 2009-01-12:

Den gældende prisaftale mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS, som ønsker at få et forslag, selv skal rekvirere det fra DS

----

7. november 2008: Følgende er udsendt til prEN-DIS afstemning. Svarfrist overfor DS sekretariatet, len@ds.dk, 2008-12-01:

prEN ISO-ISO/DIS 8253-1 "Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Basic pure-tone air and bone conduction threshold audiometry"

Den gældende prisaftale mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS, som ønsker at få et forslag, selv skal rekvirere det fra DS.

Følgende forslag er udsendt til behandling og kan rekvireres hos os:

Doc. 43 N 1109/N 1110: NWIP+ISO/DTS 28961 "Acoustics – Statistical distribution of normal hearing thresholds under free-field listening conditions"

Svarfrist over for DS sekretariatet: 2008-11-15
----

7 april 2008: Følgende er udsendt til ISO/DIS afstemning. Svarfrist over for DS sekretariatet, len@ds.dk: 2008-04-29 for DIS 20906.2 og 2008-06-30 for DIS 13474:

ISO/DIS 20906.2 "Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports"

ISO/DIS 13474 "Acoustics - Framework for calculating a distribution of sound exposure levels of impulsive sound events for purposes of environmental noise assessment" samt doc. 43/1 N 1722: ISO/DIS 13474 "Acoustics – Framework for calculating a distribution of sound exposure levels of impulse sound events for purposes of environmental noise assessment " (Revision of ISO/TS 13474:2003)

Den gældende prisaftale mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS, som ønsker at få et forslag, skal selv rekvirere det fra DS.

----

11 november 2007: Følgende er udsendt til ISO/DIS afstemning. Svarfrist over for DS sekretariatet, len@ds.dk: 2008-02-15.

ISO/DIS 362-2.2 "Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 2: L category"

Den gældende prisaftale mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS, som ønsker at få et forslag, skal selv rekvirere det fra DS.

----

5 oktober 2007: Følgende er udsendt til prEN-DIS afstemning. Svarfrist over for DS sekretariatet, len@ds.dk: 2007-11-01 (høringsfrist).

prEN ISO-ISO/DIS 17201-5 "Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management"

Den gældende prisaftale mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS, som ønsker at få et forslag, skal selv rekvirere det fra DS.

-----

25. juli 2007: Følgende er udsendt til prEN-DIS afstemning. Svarfrist over for DS sekretariatet, len@ds.dk: 2007-09-25 (høringsfrist).

Projektnummer M221680: prEN ISO-ISO/DIS 389-9 "Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold"

DAS medlemmer kan - mod betaling - rekvirere forslaget hos Dansk standard.

----

23. maj 2007: Følgende er udsendt til prEN-DIS afstemning. Svarfrist over for DS sekretariatet, len@ds.dk : 2007-06-20 (høringsfrist).

Projektnummer M220635: prEN ISO-ISO/DIS 9612 "Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method"

DAS medlemmer kan - mod betaling - rekvirere forslaget hos Dansk standard.

----

16. april 2007: Følgende forslag er udsendt til FDIS afstemning (Final Draft International Standard) og kan rekvireres hos Dansk Standard, len@ds.dk. Eventuelle kommentarer til len@ds.dk inden 29. maj 2007.

ISO/FDIS 389-6 "Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 6: Reference threshold of hearing for test signals of short duration"

ISO/FDIS 4869-3 "Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture"

Prisaftalen mellem DAS og DS indebærer, at medlemmer af DAS som ønsker at få et forslag, selv skal rekvirere det fra DS.----

16. marts 2007: Følgende forslag er udsendt til behandling og kan rekvireres hos Dansk Standard, len@ds.dk.

Doc. 43 N 1087: First ISO/CD 8253-1 "Acoustics – Acoustic test methods – Part 1: Basic pure-tone air and bone conduction threshold audiometry"

Svarfrist over for DS sekretariatet: 2007-05-15 (som er dato for det næste S-115 møde).

----

Følgende forslag er udsendt til behandling og kan rekvireres hos Dansk Standard, len@ds.dk. Kommentarer senest 10. august 2006 til len@ds.dk:


Doc. 43/1 N 1649: Second ISO/CD 9612 "Acoustics – Measurement and calculation of occupational noise exposure – Engineering method" (Revision of ISO 9612:1997)
Doc. CEN/TC 211 N 197: Proposal for a new work item "Acoustics - Measurement and calculation of occupational noise exposure - Engineering method" (ISO WI 9612)
Doc. CEN/TC 211 N 198: CEN/TC 211 Resolution 1/2006 - Proposal for a new work item "Acoustics - Measurement and calculation of occupational noise exposure - Engineering method" (ISO WI 9612)


FDIS 16832 "Acoustics - Loudness scaling by means of categories" Svarfrist over for DS sekretariatet, len@ds.dk: 2006-06-01.


Høring af et udkast til ændring af bekendtgørelse om støjemission til miljøet fra maskiner til udendørs brug. Kommentarrer til intr@mst.dkprEN ISO-ISO/FDIS 17201-2 "Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 2: Estimation of muzzle blast and projectile sound by calculation". Svarfrist over for DS sekretariatet: 2006-03-21

Miljøstyrelsen har udsendt udkast til Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn med industrivirksomheder i ekstern høring. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes senest mandag den 27. marts 2006. Høringssvar bedes sendt til intr@mst.dk
Baggrund
Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens hidtidige vejledning om miljøtilsyn med virksomheder (Vejledning nr. 3/1995), der på en række punkter ikke længere er tidssvarende grundet en række ændringer i tilsynets tilrettelæggelse og udførelse. Disse ændringer er indarbejdet i den nye vejledning.
Ændringerne drejer sig dels om en række nu udmøntede anbefalinger fra det af regeringen i 2002 nedsatte Virksomhedsudvalg, jf. udvalgets Rapport fra Virksomhedsudvalget, Miljøministeriet, 2003 og dels nye lovfæstede bestemmelser med indvirkning på tilsynsområdet.
Udkastet vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://www.mst.dk/
prEN ISO-ISO/FDIS 17201-4 "Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 4: Prediction of projectile sound". Medlemmer af DAS, som ønsker at modtage forslaget, selv skal rekvirere det fra DS: www.ds.dk.Doc. ISO/TC 181 N 295: First ISO/CD ISO 8124-1 DAM 2 "Safety of toys – Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties – Amendment 2 concerning requirements and test methods for acoustics"Doc. 43 N 1059: NWIP 389-9 "Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels"Doc. 43 N 1060: First ISO/CD 389-9 "Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels"
Sidst opdateret af: Martin Leerbæk Pedersen

Sponsorer
Dansk Akustisk Selskab
das@d-a-s.dk
c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark
Sitet er udviklet af: Martin Leerbk Pedersen